Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Персоніфікований облік громадян в новій Пенсійна система РФ

 1. Індивідуальний особовий рахунок кожної особи унікальний, він присвоюється людині на все життя (як,...

подробиці

Нова Пенсійна система передбачає, що за всіх працюючих громадян в обов'язковому порядку повинні перераховуватися в ПФР страхові внески Нова Пенсійна система передбачає, що за всіх працюючих громадян в обов'язковому порядку повинні перераховуватися в ПФР страхові внески.

Обов'язковому пенсійному страхуванню підлягають такі особи:

 • які працюють за трудовим договором;
 • які працюють за цивільно-правовим договором або авторським договором;
 • безробітні (поставлені на облік в службі зайнятості населення);
 • засуджені до позбавлення волі, які залучаються до оплачуваної праці.

Серед усіх цих осіб можуть бути і громадяни РФ, і іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають на території РФ, або навіть працюють за кордоном.

Щоб забезпечити ефективний механізм пенсійного обліку, створена велика інформаційна база, яка містить величезний набір відомостей про кожну особу. Зараз в базі знаходяться дані приблизно про 100 млн. Чол., Близько 80 тис. З яких працюють на території Росії і ще не досягли пенсійного віку.

Індивідуальний (персоніфікований) облік - це організація і ведення обліку відомостей про кожну застраховану особу для реалізації пенсійних прав відповідно до російського законодавства.

Система індивідуального (персоніфікованого) обліку регулюється Федеральним законом від 1 квітня 1996 № 27-ФЗ «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування».

Ведеться такий облік органами ПФР.

Цілями індивідуального (персоніфікованого) обліку є:

 • створення умов для призначення трудових пенсій відповідно до результатів праці кожної застрахованої особи;
 • забезпечення достовірності відомостей про стаж і заробіток (дохід), що визначають розмір трудової пенсії при її призначенні;
 • створення інформаційної бази для призначення трудових пенсій на основі страхового стажу застрахованих осіб та їх страхових внесків;
 • створення умов для контролю за сплатою страхових внесків застрахованими особами;
 • спрощення порядку і прискорення процедури призначення трудових пенсій застрахованим особам.

З метою обліку відомостей на кожну людину в ПФР відкривається індивідуальний особовий рахунок застрахованої особи.

Індивідуальний особовий рахунок застрахованої особи (ІЛС) - це документ, що зберігається в формі запису на машинних носіях інформації, тобто в електронному вигляді (у комп'ютерній базі).

Індивідуальний особовий рахунок кожної особи унікальний, він присвоюється людині на все життя (як, скажімо, ІПН), не підлягає зміні при зміні місця проживання та інших обставин.

Головне призначення індивідуального особового рахунку - це облік внесків, що надійшли за застраховану особу. Такий облік здійснюється постійно і безперервно. Внески, які відображаються в рахунку, можуть надходити як від самого застрахованого (при самостійній оплаті «за себе»), так і від роботодавця.

Дізнатися номер свого індивідуального особового рахунку можна з страхового свідоцтва обов'язкового пенсійного страхування (СПС). Якщо у вас є страхове свідоцтво, значить, інформація в базі ПФР на вас є. Номер являє собою набір цифр, в яких насправді «зашифрована» інформація про людину.

Індивідуальний особовий рахунок складається з загальної, спеціальної та професійної частин.

Загальна частина містить основні відомості про застраховану людину: його прізвище, ім'я, по батькові; дату і місце народження; підлога; адреса постійного місця проживання; паспортні дані та ін.

В індивідуальному особовому рахунку також враховується інформація:

 • щодо сум нарахованих страхувальником даного застрахованій особі страхових внесків;
 • суми сплачених і надійшли за дане застрахована особа страхових внесків;
 • встановлення трудової пенсії та індексації її розміру, включаючи страхову частину трудової пенсії;
 • закритті індивідуального особового рахунку застрахованої особи.

У спеціальній частині індивідуального особового рахунку враховуються відомості про які надійшли за особу страхові внески, що направляються на обов'язкове накопичувальне фінансування трудових пенсій, доході від інвестування, виплати, вироблених за рахунок коштів пенсійних накопичень, а саме:

 • суми страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що надійшли на накопичувальну частину трудової пенсії (в т.ч. суми додаткових страхових внесків, сплачених на користь застрахованої особи на підставі Федерального закону «Про додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії та державної підтримки формування пенсійних накопичень »);
 • відомості про вибір застрахованою особою інвестиційного портфеля (керуючої компанії);
 • відомості, що відображають результати щорічної передачі коштів пенсійних накопичень на інвестування керуючим компаніям;
 • відомості, що відображають результати тимчасового розміщення коштів пенсійних накопичень в період до відображення їх у спеціальній частині індивідуального особового рахунку;
 • відомості, що відображають облік доходу від інвестування коштів пенсійних накопичень, і т.п.

Професійна частина індивідуального особового рахунку відображає відомості про суми страхових внесків, сплачених страхувальником за застраховану особу за періоди його трудової діяльності на робочих місцях з особливими (важкими і шкідливими) умовами праці (професійний стаж), доході від інвестування, виплати.

Зокрема, у професійній частині індивідуального особового рахунку враховуються відомості:

 • про суми страхових внесків, додатково сплачених і надійшли за застраховану особу;
 • сумах інвестиційного доходу;
 • тривалості професійного стажу;
 • сумах здійснених виплат.

Усі застраховані особи діляться:

 • на тих, хто самостійно страхує себе і сплачує за себе внески (вони є одночасно і застрахованими особами, і страховиками),
 • а також на тих, хто працює за договором (застраховані особи), укладеним з іншою фізичною особою або організацією, яка бере на себе обов'язок по пенсійному страхуванню (відповідно, є страхувальником).

До застрахованих осіб, самостійно сплачують за себе страхові внески, відносяться індивідуальні підприємці, нотаріуси, адвокати, приватні детективи, члени селянських (фермерських) господарств, родових, сімейних громад нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання, інші фізичні особи, чия професійна діяльність підлягає державної реєстрації або ліцензуванню.

Звичайно, такий поділ умовно: особа, яка сьогодні є підприємцем і працює на себе, завтра може влаштуватися на роботу за трудовим договором.

До застрахованим особам також прирівнюються безробітні громадяни, які перебувають на обліку в службі зайнятості населення та отримують допомогу по безробіттю, а також засуджені до позбавлення волі, які залучаються до оплачуваної праці. Для безробітних днем, з якого вони вважаються застрахованими, є день реєстрації як безробітного, в для засуджених - перший день залучення до оплачуваної праці. Перестають вони бути застрахованими в цій якості, відповідно, з дня зняття з обліку як безробітний або ж дня звільнення з місць позбавлення волі.

Питання відповідь. Чи потрібно підприємцю сплачувати за себе внески в ПФР після укладення від свого імені трудового договору з організацією-роботодавцем?

Навіть якщо індивідуальний підприємець фактично не працює і доходів від підприємницької діяльності не має, а працює за трудовим договором у комерційної організації, то обов'язок по оплаті внесків з такого індивідуального підприємця не знімається.

З одного боку, страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування за такого індивідуального підприємця повинен сплачувати роботодавець (як за працівника страхові внески, виходячи з податкової бази по єдиному соціальному податку), а з іншого - сам індивідуальний підприємець повинен продовжувати оплачувати за себе обов'язкові внески на страхову частина пенсії у фіксованому розмірі.

Обов'язок індивідуального підприємця вносити за себе внески припиняється лише в одному випадку - у разі державної реєстрації припинення діяльності в якості індивідуального підприємця.

В силу наявності державної реєстрації індивідуального підприємця відповідно до подп. 2 п. 2 ст. 14 Закону про пенсійне страхування зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати страхові внески.

Застрахованій особі в обов'язковому порядку видається страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування. Страхове свідоцтво містить страховий номер індивідуального особового рахунку, дату реєстрації як застрахованої особи та анкетні дані вказаної особи. СПС завжди зберігається у застрахованої особи і дійсна тільки при пред'явленні паспорта або документа, що посвідчує особу.

При надходженні на роботу роботодавцю обов'язково будуть потрібні дані страхового свідоцтва, але для зберігання роботодавцю досить копії страхового свідоцтва.

Питання відповідь. Де взяти страхове свідоцтво особі, у якого його немає?

1. При надходженні, на роботу вперше страхове свідоцтво (не важливо - за трудовим договором або договором цивільно-правового характеру, наприклад договором надання послуг, підряду) видається через роботодавця (наймача).

Будь-яка особа, яка укладає з вами трудовий договір, цивільно-правовий договір (тобто надання послуг, Підряду і т.п.) або авторський договір, зобов'язана у разі відсутності у працівника (найманої особи) страхового свідоцтва поставити його на облік в системі обов'язкового пенсійного страхування. Для цього протягом 2 тижнів з дати укладення договору страхувальник подає анкету застрахованої особи до органу ПФР. Форма є уніфікованою і називається АТ В-1: вона затверджена постановою Правління ПФ РФ від 21 жовтня 2002 № 122п. Форма передбачає обов'язкову підпис застрахованого, тому те, які саме відомості вказуються страхувальником в анкеті, не можуть стати для нього несподіванкою.

Протягом 3 тижнів з дня одержання анкети орган ПФР відкриває особовий рахунок на обличчя, вказане у нові надходження анкеті, і оформляє на це особа страхове свідоцтво. Якщо відомості в анкеті вказані не в повному обсязі, недостовірні або індивідуальний рахунок на звернулася особа вже є і страхове свідоцтво раніше видавалося, то органом УПФ виноситься рішення про відмову або про уточнення відомостей. Виходить, що в цілому не пізніше ніж через 5 тижнів після початку роботи по безкоштовне договору обличчя, яке має страхового свідоцтва, має його отримати.

2. Фізична особа, самостійно сплачує страхові внески (індивідуальний підприємець, нотаріус), може отримати страхове свідоцтво безпосередньо в органі ПФР за місцем своєї реєстрації, тобто зазвичай за юридичною адресою. Порядок отримання і заповнюється форма така ж, як і в першому випадку. Звичайно, документи і подає, і отримує застрахована особа самостійно.

Особам, у яких з інших причин страхове свідоцтво відсутня, можна звертатися безпосередньо до органу ПФР.

У разі втрати страхового свідоцтва його можна відновити (є спеціальна форма заяви про відновлення АДВ0601). Подається заява не пізніше ніж через один місяць з дня втрати свідоцтва. За заявою видається дублікат страхового свідоцтва (форми АДВ-2), тобто з написом «дублікат». Заява про видачу страхового свідоцтва подається працюють особами через роботодавця, а підприємцями і прирівняними до них особами - самостійно.

У разі зміни відомостей про особу, які містяться в страховому свідоцтві, воно підлягає обміну. Наприклад, жінці, що взяла після весілля прізвище чоловіка, слід змінити не тільки паспорт, а й страхове свідоцтво. В територіальний орган ПФР подається заява про обмін за формою АДВ-2. Обмін також проводиться в разі виявлення неточностей і помилок в даних, зазначених у свідоцтві. Термін подачі заяви - 2 тижні з моменту зміни відомостей.

Індивідуальний особовий рахунок застрахованої особи зберігається в ПФР протягом усього життя застрахованої особи, а після його смерті - протягом терміну, передбаченого порядком зберігання пенсійних справ. Інформація про смерть застрахованих надходить в ПФР протягом доби з органів ЗАГС.

Відомості, що містяться в індивідуальних особових рахунках застрахованих осіб, є конфіденційними і стороннім особам не надаються.

Перерахуємо, якими правами згідно із законом має кожен з нас як власник індивідуального особового рахунку:

 • отримати безкоштовно один раз на рік в органах ПФР за місцем проживання або роботи відомості, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку;
 • отримати безкоштовно у страхувальника копію відомостей про себе, поданих страхувальником до ПФР для індивідуального (персоніфікованого) обліку;
 • в разі незгоди з відомостями, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку, звернутися із заявою про виправлення зазначених відомостей до органів ПФР, включаючи його правління, або в суд.
Наявність прав завжди передбачає наявність обов'язків.Згідно із законом кожен застрахований зобов'язаний:
 • пройти реєстрацію в органах ПФР;
 • отримати страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування, зберігати його і пред'являти на вимогу страхувальника, працівників органів ПФР;
 • звертатися з заявами в разі зміни відомостей, що містяться в його індивідуальному особовому рахунку, а також при втраті зазначеного страхового свідоцтва;
 • подавати на вимогу органів ПФР документи, що підтверджують відомості, підлягають включенню в його індивідуальний особовий рахунок.

Перераховані права і обов'язки встановлені ст. 14 Закону про індивідуальний обліку.

Від організації або підприємця, яка (-ий) є роботодавцем застрахованої особи, орган ПФР за місцем їх реєстрації вимагає регулярно надавати відомості про сплачуються страхові внески та страхового стажу індивідуально по кожному працівнику. Відомості подаються один раз на рік, але не пізніше 1 березня, про кожного працюючому.

Страхувальник подає відомості за формами СЗВ-4-1 і СЗВ-4-2, опис формою АДВ-6-1, відомість за формою АДВ-11 про кожного працюючому у нього застраховану особу з такими подробицями:

 • страхової номер особи, який вказаний в страховому полісі;
 • прізвище, ім'я, по батькові особи;
 • дата прийому на роботу;
 • дата звільнення (якщо протягом попереднього року особа звільнилась або договір був розірваний);
 • відомості про страховий (трудовий) стаж. Надаються на підставі наказів, кадрових документів;
 • відомості про заробітну плату або іншому вигляді винагороди. Надаються на підставі бухгалтерської документації;
 • відомості про суми страхових внесків, нарахованих і сплачених фактично. Надаються на підставі бухгалтерської документації.

Відомості подаються за весь попередній рік, тобто за період з 1 січня до 31 грудня попереднього року. Цей період в даному випадку називається звітним.

Як вам дізнатися про те, які відомості подає про вас роботодавець?

Дуже просто.

По-перше, з копій документів, що містять відомості про вас, які роботодавець зобов'язаний протягом тижня передати кожною застрахованою особою з дати здачі документів в ПФР.

По-друге, відомості про стан особових рахунків направляються територіальним органом ПФР щорічно в термін до 1 липня за адресою реєстрації (місцем проживання, яке значиться в базі даних ПФР). Застрахованим особам, за яких сплачуються страхові внески тільки на страхову частину пенсії (тобто народженим раніше 1961 г.), відомості про стан особових рахунків за попередній звітний рік висилаються органом УПФ трохи пізніше - в термін до 1 жовтня.

В спрямовується документі також міститься інформація про результати інвестування коштів пенсійних накопичень. У будь-якому випадку, «простежити» історію своїх пенсійних накопичень завжди можливо.

Якщо інформацію потрібно отримати терміново, наприклад щоб перевірити сумлінність страхувальника (раптом страхові внески за вас не сплачуються або сплачуються в повному обсязі), то законом надається можливість раз на рік безкоштовно отримати виписку зі свого індивідуального особового рахунку.

Для цього всього лише потрібно звернутися в територіальний орган ПФР із заявою за формою СЗВ-26 і документом, що посвідчує особу. Виписка видається безкоштовно в 10-денний термін.

Питання відповідь. Що робити, якщо після переїзду на інше місце проживання на нову адресу з Пенсійного фонду перестали приходити документи, що стосуються стану індивідуального особового рахунку?

В цьому випадку в відділення ПФР за новим місцем проживання потрібно подати заяву про уточнення адреси місця проживання, що міститься в індивідуальному особовому рахунку.

Форма такої заяви та порядок його відправлення затверджені постановою Правління ПФР від 3 лютого 2003 № 15П «Про затвердження Порядку звернення застрахованих осіб з метою уточнення адреси місця проживання, що міститься в їх індивідуальних особових рахунках в системі індивідуального (персоніфікованого) обліку». Заява заповнюється особою самостійно за формою, наведеною нижче.

Заява застрахованої особи про уточнення адреси місця проживання, що міститься в індивідуальному особовому рахунку:

Відомості про застраховану особу:

Прізвище _________________________________________

ім'я _____________________________________________

По батькові ________________________________________.

Номер страхового свідоцтва обов'язкового пенсійного

страхування: __________ -________ -____________

Прошу інформацію про стан мого індивідуального особового рахунку або з інших питань обов'язкового пенсійного страхування надсилати на адресу:

індекс ________ адреса _______; ___________________________ -----

Контактні телефони__________________________________

«___» ________ 200 р ___________________________________ Підпис

Бланк заяви не обов'язково повинен бути друкованим. Можна заповнити його від руки, але обов'язково вказати в ньому всі відомості, наведені вище. Заява потрібно віддати в орган ПФР по старому або за новим місцем проживання (якщо так зручніше) разом зі страховим свідоцтвом і документом, що посвідчує особу.

Щоб отримати відомості за попередній рік, із заявою про уточнення адреси необхідно звернутися до 1 квітня поточного року (інакше повідомлення буде відправлено за старою адресою).

Колесов Г.Б.,
експерт з Пенсионного планування,
незалежний пенсійний консультант

Що ще подивитися по пенсійному планування:


Коли виходити на пенсію?
"Співфінансування пенсії: Де Правда, а Де Брехня?"
Чи буде Нарешті захищено Накопичувальна частина пенсії?
Як накопічуваті пенсію: ПФР або НПФ?
"Накопичувальна частина трудової пенсії: Благо чи Обман?"
"Що будет с Накопічувальної частина Вашої Трудовий пенсії?"
До чого готувати російськім пенсіонерам - нінішнім и майбутнім
Реформа Пенсійної системи: Пенсійний фонд vs. Корупція vs. пенсія
Пенсійне планування: Форекс vs. трейдинг
Пенсійне планування: Як Отріматі максимально Пенсію
Пенсія: відпочинок vs. виживання?
Чи треба займатіся пенсійнім планування?
Структура новой Пенсійної системи РФ
Пенсійне забезпечення індівідуальніх підприємців
Як отріматі максимально державне пенсійне забезпечення?
Коли почінаті пенсійне планування?
Як плануваті вихід на пенсію
Наші тренінги по пенсійному планування
Вас "пішли" на пенсію! Засмучуватися чи радіти?
Чи є життя на пенсії?
Киньте ненависну роботу, вийдіть на пенсію і займіться улюбленою справою!
Як, вийшовши на пенсію, виявити в собі творчу жилку?
Особистісне самовизначення в похилому віці
Чи обов'язково скорочувати витрати при виході на пенсію?
Як збільшити свою майбутню пенсію?
Скільки триває третій вік?
Переваги переходу на пенсію
Життя на пенсії. Що буде завтра?
Пенсіонеру - Інформаційний світ літньої людини

Чи потрібно підприємцю сплачувати за себе внески в ПФР після укладення від свого імені трудового договору з організацією-роботодавцем?
Де взяти страхове свідоцтво особі, у якого його немає?
Як вам дізнатися про те, які відомості подає про вас роботодавець?
Що робити, якщо після переїзду на інше місце проживання на нову адресу з Пенсійного фонду перестали приходити документи, що стосуються стану індивідуального особового рахунку?
Співфінансування пенсії: Де Правда, а Де Брехня?
Чи буде Нарешті захищено Накопичувальна частина пенсії?
Як накопічуваті пенсію: ПФР або НПФ?
Накопичувальна частина трудової пенсії: Благо чи Обман?
Що будет с Накопічувальної частина Вашої Трудовий пенсії?
Виживання?
Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016