Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Складання досудової претензії по ОСАГО, зразок

 1. зразок складання Якщо потерпілий не згоден з розміром виплат по ОСАГО або якістю відновлювального...
 2. Зміст досудової претензії
 3. Необхідні документи
 4. Хто може подати
 5. Куди і як направляти
 6. термін подачі
 7. термін розгляду
 8. Особливості розгляду претензії при «натуральному ОСАГО»
 9. Підстави для відмови
 10. Коли можна звернутися в суд

зразок складання

Якщо потерпілий не згоден з розміром виплат по ОСАГО або якістю відновлювального ремонту, страхова компанія відмовила або затримала страхову виплату, то перш ніж звертатися з позовною заявою до суду, він зобов'язаний направити страховикові досудову претензію.

Претензія подається або надсилається до страхової компанії за адресою її місця знаходження або місця знаходження її представника. До досудової претензії в обов'язковому порядку додаються документи, що підтверджують обгрунтованість вимог потерпілого.

Якщо у винуватця аварії немає поліса ОСАЦВ, то писати досудову претензію не обов'язково. Потерпілий має право відразу звернутися до суду.

зразок претензії

зразок претензії

У ВАТ «Декаданс»
190031, Санкт-Петербург, Сінна площа, д. 13а

від Петрова Петра Івановича
194354, Санкт-Петербург, пр. Сікейроса, д. 13, кв. 876
тел. +7 (812) 322-32-32


претензія


16 січня 2017 року я, Петров Петро Іванович, звернувся за страховою виплатою в страхову компанію ВАТ «Декаданс», виплатних справу № 0007939.

06 лютого 2017 р страхова компанія ВАТ «Декаданс» справила мені страхову виплату в розмірі 5 000 (тисяч) рублів. 00 коп. З розміром виробленої страхової виплати я не згоден.

07 лютого 2017 роки я звернувся в незалежну експертизу ТОВ «Об'єктивність». Сума витрат на відновлювальний ремонт, з урахуванням зносу, за звітом ТОВ «Об'єктивність» № 55930 від 08.02.2017 р, склала 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) руб 00 коп.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 16.1 ФЗ № 40 «Про ОСАЦВ», прошу вас протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання реальної претензії:

 • Виплатити мені різницю між сумою витрат на відновлювальний ремонт мого транспортного засобу, за актом ТОВ «Об'єктивність» № 55930 від 08.02.2017 та сумою виплаченої мені по виплатних справі № 0007939, а саме 50 000 (п'ятдесят тисяч) руб. 00 коп.
 • Оплатити вартість послуг ТОВ «Об'єктивність» з незалежної оцінки збитку в розмірі 3 000 (три тисячі) грн. 00 коп.

У разі відмови або відсутності відповіді в зазначений термін, я буду змушений звернутися з позовною заявою до суду. В позовні вимоги будуть додатково включені витрати на послуги адвоката (представника), до допомоги якого я буду змушений вдатися, а також перед судом буде поставлено питання про виплату мені неустойки за недотримання терміну здійснення страхової виплати в розмірі 1% за кожен день прострочення від суми страхового відшкодування, за вирахуванням суми, виплаченої страховою компанією в добровільному порядку і штраф за невиконання в добровільному порядку вимог потерпілого в розмірі 50% від різниці між сукупним розміром страхової випла ти і розміром страхової виплати, здійсненої страховиком в добровільному порядку.

додатки:

 • Акт незалежної оцінки збитку ТОВ «Об'єктивність» № 55930 від 08.02.2017 р на 5 (п'яти) аркушах.
 • Документи про оплату незалежної оцінки по Акту незалежної оцінки збитку ТОВ «Об'єктивність» № 55930 від 08.02.2017.
 • Банківські реквізити.

Банківські реквізити

Петров П. І.

08 лютого 2017 р

Зміст досудової претензії

Претензія складається у довільній формі. При цьому, в претензії обов'язково повинні бути вказані:

 • найменування страхової компанії;
 • повне найменування та адреса місця знаходження потерпілого - юридичної особи;
 • прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або поштову адресу потерпілого - фізичної особи (іншого вигодонабувача);
 • перелік вимог до страховика з описом обставин, що стали підставою для подачі претензії з посиланнями на чинне законодавство;
 • банківські реквізити на які буде проведена виплата в разі визнання претензії обгрунтованою, або вказівку на отримання грошових коштів в касі страховика.

Якщо претензія направляється юридичною особою, то вона повинна містити прізвище, ім'я, по батькові та посада підписала її особи.

Необхідні документи

До досудової претензії по ОСАГО повинні бути додані оригінали або завірені належним образам копії таких документів:

 • паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
 • документів, що підтверджують право власності потерпілого на пошкоджене майно або право на страхову виплату при пошкодженні майна, що перебуває у власності іншої особи;
 • довіреності, якщо претензія направляється не потерпілим;
 • довідки про ДТП, видані співробітниками ДАІ, протоколу та постанови про адміністративне правопорушення або ухвалі про відмову в порушенні справи про адміністративне правопорушення.

У разі оформлення дорожньо-транспортної пригоди без участі співробітників поліції , Додатково надаються оригінали або завірені належним образам копії:

Якщо який-небудь з документів уже був направлений страховику раніше - при зверненні із заявою про страховий випадок, то його повторне подання не потрібно.

Хто може подати

Хто може подати

Досудову претензію може направити тільки потерпілий - власник, пошкодженого майна або інша особа, при наявності оформленого доручення. В іншому випадку страхова компанія має право відмовити в задоволенні претензії.

Куди і як направляти

Куди і як направляти

Претензія направляється в ту страхову компанію, в яку подавалась заява про страхову виплату. Якщо страхова компанія банкрут або у неї відкликана ліцензія, то досудова претензія направляється в Російський союз автостраховиків (РСА).

Правила про обов'язкове досудовому порядку врегулювання спору застосовуються і в разі пред'явлення позову до професійного об'єднання страховиків про стягнення компенсаційних виплат

Коментар Верховного суду

Претензію можна направити:

 • особисто: звернувшись в офіс (відділ врегулювання збитків) страхової компанії або РСА;
 • поштою: рекомендованим листом з описом та повідомленням про доставку.

термін подачі

термін подачі

Потерпілий має право подати досудову претензію в страхову компанію після:

 • отримання відмови у страховій виплаті;
 • отримання страхової виплати не в повному обсязі;
 • закінчення 20-денного терміну, з дня подачі заяви про страхову виплату.

Потерпілий має право подати претензію з дня, коли дізнався або повинен був дізнатися про відмову страховика від виплати страхового відшкодування або про виплату його страховиком не в повному обсязі, або з дня, наступного за днем ​​закінчення двадцятиденного строку, за винятком неробочих святкових днів, з дня подачі заяви про страхову виплату з представленням всіх необхідних документів

Коментар Верховного суду

Досудова претензія повинна бути направлена ​​в страхову компанію протягом 3 років. В іншому випадку, якщо страхова компанія відмовиться її задовольняти, оскаржити дії страховика в суді не вдасться через закінчення терміну позовної давності.

Позовна давність у спорах, що виникають із правовідносин з обов'язкового страхування ризику цивільної відповідальності відповідно до пункту 2 статті 966 ГК РФ становить три роки

Коментар Верховного суду Термін розгляду

термін розгляду

Протягом 5-ти робочих днів з дня отримання досудової претензії, страхова компанія зобов'язана:

 • здійснити виплату;
 • або направити письмову відмову в задоволенні претензії.

Особливості розгляду претензії при «натуральному ОСАГО»

Особливості розгляду претензії при «натуральному ОСАГО»

Досудове порядок врегулювання суперечок також обов'язковий якщо потерпілий віддав перевагу відремонтувати транспортного засобу на СТО страхової компанії (вибрав натуральну форму відшкодування збитку за ОСАЦВ).

При натуральному відшкодування досудова претензія направляється в страхову компанію, в разі якщо:

 • є претензії до якості відновного ремонту;
 • виявлені недоліки протягом гарантійного терміну, зазначеного в акті прийому-передачі.

Страхова компанія протягом 5-ти робочих днів з дня отримання претензії зобов'язана провести огляд транспортного засобу і прийняти одне з таких рішень:

 • про видачу направлення на ремонт для усунення недоліків;
 • про виплату компенсації в грошовій формі;
 • про відмову в задоволенні претензії.

Підстави для відмови

Підстави для відмови

Страхова компанія має право відмовити в задоволенні досудової претензії, якщо:

 • претензія була направлена ​​особою, яка не є потерпілим, і не надали документ, що підтверджує його повноваження (довіреність);
 • не були представлені документи, що обгрунтовують вимоги потерпілого;
 • в претензії були відсутні банківські реквізити (у разі отримання виплати в безготівковому порядку);
 • неподання транспортного засобу на огляд, якщо потерпілий вибрав натуральну форму відшкодування по ОСАГО;
 • з інших підстав, передбачених законодавством.

Відмова направляється за адресою, вказаною в претензії.

Коли можна звернутися в суд

Коли можна звернутися в суд

Потерпілий має право звернутися до суду з позовом до страхової компанії тільки після:

 • звернення до страхової із заявою про страхову виплату (термін розгляду 20 днів);
 • і напрямки страховику досудової претензії (термін розгляду 5 днів).

Зазначені терміни можуть бути збільшені лише у випадках, передбачених пунктом 11 статті 12 Закону про ОСАГО.

Потерпілий має право звернутися до суду з позовом до страхової організації про виплату страхового відшкодування після отримання відповіді страхової організації на претензію або після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого ... для розгляду страховиком досудової претензії

Коментар Верховного суду

Якщо потерпілий порушить порядок досудового врегулювання - звернеться до суду без подачі досудової претензії, в розгляді справи буде відмовлено.

Суддя повертає позовну заяву в разі недотримання обов'язкового досудового порядку врегулювання спору

Коментар Верховного суду

Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016