Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Система страхування вкладів
АТ Банк «Розвиток-Столиця» є учасником системи страхування вкладів з 26 листопада 2008 року за номером 972.
Створення системи обов'язкового страхування банківських вкладів населення є спеціальною державною програмою, яка реалізується відповідно до Федерального закону «Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації» (№ 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року).
Цілями Федерального закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків Російської Федерації, зміцнення довіри до банківської системи Російської Федерації та стимулювання залучення заощаджень населення в банківську систему Російської Федерації.
Страхування вкладів здійснюється в силу Федерального закону і не вимагає укладення договору страхування.
Відповідно до Федерального закону підлягають страхуванню вклади (в тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) за винятком грошових коштів, зазначених нижче.
Не підлягають страхуванню грошові кошти:
• розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
• передані фізичними особами банкам в довірче управління;
• розміщення у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
• є електронними грошима;
• розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу;
• розміщення індивідуальними підприємцями в субординовані депозити;
• розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами.
Право вимоги вкладника на відшкодування за вкладами виникає з дня настання страхового випадку.
Страхове відшкодування виплачується вкладнику в розмірі 100 відсотків суми всіх його рахунків (вкладів) у банку, в тому числі відкритих для здійснення підприємницької діяльності, але не більше 1,4 млн рублів в сукупності. За банківським вкладом (рахунку) в іноземній валюті страхове відшкодування розраховується у валюті Російської Федерації за курсом, встановленим Банком Росії на день настання страхового випадку.
Якщо банк, відносно якого наступив страховий випадок, виступав по відношенню до вкладника також як кредитор, розмір відшкодування за вкладами визначається виходячи з різниці між сумою зобов'язань банку перед вкладником і сумою стрічних вимог даного банку до вкладника, що виникли до дня настання страхового випадку.
Для отримання відшкодування за вкладами вкладник повинен представити в Агентство по страхуванню внесків (його уповноваженому банку-агенту) заяву за формою, визначеною Агентством, і документи, що засвідчують його особу. Вкладник (його представник - в цьому випадку необхідно також надати нотаріально посвідчену довіреність) має право звернутися до Агентства з вимогою про виплату відшкодування за вкладами з дня настання страхового випадку до дня завершення конкурсного виробництва, а при введенні Банком Росії мораторію на задоволення вимог кредиторів - до дня закінчення дії мораторію. Виплата відшкодування за вкладами проводиться Агентством відповідно до реєстру зобов'язань банку перед вкладниками, який формується банком, відносно якого наступив страховий випадок, протягом трьох робочих днів з дня подання вкладником в Агентство документів, але не раніше 14 днів з дня настання страхового випадку.
Додаткова інформація про порядок виплати страхового відшкодування може бути отримана вкладниками по телефону гарячої лінії Агентства (8-800-200-08-05), а також на сайті Агентства в мережі Інтернет в розділі «Страхування вкладів / Страхові випадки» (www.asv.org.ru).

Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016