Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Перерахунки військових пенсій

читайте: Де взяти кредит пенсіонеру

- Як соціальні ініціативи Президента України торкнулися військових пенсіонерів?

- На підставі постанови КМУ від 23.04.2012 року № 327 з 1 травня поточного року був збільшений розмір підвищення особам, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, до 20 відсотків прожиткового мінімуму , встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у згаданих статтях, - до 15%, а членам сімей загиблих військовослужбовців - до 42%.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 року N9 355 з 1 липня 2012 року військовим пенсіонерам встановлено підвищення пенсій, призначених до зазначеної дати відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ( далі - Закон), у розмірі 11 відсотків основного розміру пенсії. При цьому розміри пенсій, обчислені відповідно до Закону з урахуванням доплат до попередніх розмірів пенсій відповідно до пункту 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 та підвищень, передбачених цією постановою, не можуть перевищувати розміри пенсій, обчислені відповідно до Закону виходячи з грошового забезпечення, встановленого КМУ від 7 листопада 2007 року № 1294 за відповідними посадами військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу станом на 1 квітня 2012 року.

Слід зазначити, що робота з перерахунку була розпочата ще в кінці квітня поточного року. Відразу після прийняття постанови головним управлінням були складені і передані кожному уповноваженому органу списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. Перерахунку підлягали пенсії 21,3 тисячі осіб, тобто 98,2% від загальної кількості військових пенсіонерів області (з усіх силових структур не підлягали перерахуванню тільки пенсійні справи співробітників податкової міліції, військових прокуратур і судів, а також осіб, які під час служби були відряджені в інші органи влади). На кожного пенсіонера відповідним силовим міністерством була підготовлена ​​і передана до головного управління довідка про розмір грошового забезпечення за відповідною посадою станом на 1 квітня 2012 року.

Таким чином, перерахунок проведений без залучення самих пенсіонерів, які своєчасно отримали в першій декаді липня підвищені пенсії.

- Як це стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників силових структур, які планують звільнитися зі служби після 01.07.2012 року?

- Дія постанови КМУ від 23.04.2012 року № 255 поширюється на осіб, які звільнені до 1 липня 2012 року. Тим, що звільняються зараз, пенсія призначатиметься відповідно до вимог пункту 7 Положення, яке затверджене постановою КМУ від 17.07.1992 року № 393, тобто з таких видів грошового забезпечення:

  • відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат, встановлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років відповідно до законодавства і за їх згодою і в інтересах справи на службі)) і премії.

При цьому розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення визначається за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.

- Чи стануться до кінця року ще зміни в пенсійному забезпеченні осіб, яким пенсія вже призначена?

- До кінця поточного року буде остаточно реалізовано постанову КМУ від 23.04.2012 року № 355, так як другий і третій етапи цього перерахунку передбачають подальше збільшення основного розміру пенсій з 1 вересня 2012 р до 23 відсотків і з 1 січня 2013 р до 35 відсотків. Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачено поступове збільшення прожиткового мінімуму з 1 жовтня і з 1 грудня поточного року, в результаті чого будуть перераховані надбавки та підвищення пенсій, розмір яких встановлюється в залежності від розміру прожиткового мінімуму.

- Чи буде найближчим часом проведено новий перерахунок пенсій колишнім військовим?

- Порядком проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого Постановою Кабміну України від 13.02.2008 року № 45, визначено, що перерахунок раніше призначених пенсій проводиться в випадку прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних видів грошового забез ия.

Таким чином, право військових пенсіонерів на черговий перерахунок з'явиться лише за умови прийняття урядом або Президентом України законодавчих актів, які змінять структуру або розмір окремих видів грошового забезпечення діючих військовослужбовців і співробітників силових структур. Слід враховувати, що організаційно-штатні зміни в окремих установах або відомчі нормативні акти з оплати праці окремих категорій працівників не є підставою для перерахунку пенсій особам, які звільнялися з аналогічних посад в цих установах.

- Чи існує обмеження військових пенсій максимальним розміром?

- Відповідно до вимог Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» всі види пенсій, які призначаються або перераховуються після 01.10.2011 року, обмежені 10 розмірами прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2012 року - 8440 грн).

Крім того, максимальний розмір пенсії за вислугу років, обчислений відповідно до статті 13 Закону, не повинен перевищувати 80 відсотків відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43 Закону), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 відсотків, до категорії 2, - 95 відсотків.

- Чи існує в даний час різниця між працюючими пенсіонерами та тими, які не працюють?

- Відповідно до вимог Порядку проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 року № 1078, всім нераб

тающим пенсіонерам проводиться індексація пенсії. Під час проведення перерахунку на умовах постанови КМУ від 23.04.2012 року № 355 поточна індексація, яка була нарахована по червень 2012 року, всім військовим пенсіонерам збережена, в результаті чого вони отримали підвищення в повному розмірі, передбаченому умовами перерахунку.

- Останнім часом військові пенсіонери скаржилися на істотне відставання розміру пенсійних виплат від рівня грошового забезпечення осіб, які проходять службу. Як Ви можете це прокоментувати?

- В даний час існує досить чітка і прозора схема проведення перерахунків військових пенсій, яка закріплена статтями 51 і 63 Закону та регламентована постановою КМУ від 13.02.2008 року N® 45. Ця схема повністю виключає неоднаковий рівень пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених у різні періоди, як це було до 2006 року.

Поряд з цим, деякі види грошового забезпечення і тепер не включаються в складових під час розрахунку пенсії. Так, постановою КМУ від 22.09.2010 року № 889 з 1 жовтня 2010 року військовослужбовцям, які займають посади плаваючого та льотного складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби та льотного складу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, було введено щомісячну додаткову грошову винагороду в розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення. Оскільки винагород не названі в переліку додаткових видів грошового забезпечення для призначення пенсії (стаття 43 Закону та пункту 7 Положення), то вона не враховується при призначенні пенсії, в тому числі і тим особам, які її фактично отримують з 2010 року під час служби.

- Чи очікуються зміни в пенсійному забезпеченні осіб з числа колишніх військовослужбовців, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або в бойових діях і стали інвалідами? Які в даний час існують соціальні стандарти для таких пенсіонерів?

- Згідно з постановою КМУ від 28.12.2011 року з 1 січня 2012 Затверджено Порядок та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків, в виплачують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Крім того, основні розміри пенсій інвалідам війни, обчислені відповідно до статей 13 і 21 Закону, збільшені з 1 січня 2012 року на 25 відсотків. Під час проведення перерахунку пенсій на умовах постанови КМУ від 23.04.2012 року № 355 це збільшення інвалідам війни збережено, тобто їх пенсії підвищено з 1 липня поточного року як всім іншим військовим пенсіонерам.

ВЕРЖЕ ........................................................................

Матеріал надано газетою "Верже"

Оку?
Чи стануться до кінця року ще зміни в пенсійному забезпеченні осіб, яким пенсія вже призначена?
Чи буде найближчим часом проведено новий перерахунок пенсій колишнім військовим?
Чи існує обмеження військових пенсій максимальним розміром?
Чи існує в даний час різниця між працюючими пенсіонерами та тими, які не працюють?
Як Ви можете це прокоментувати?
Чи очікуються зміни в пенсійному забезпеченні осіб з числа колишніх військовослужбовців, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або в бойових діях і стали інвалідами?
Які в даний час існують соціальні стандарти для таких пенсіонерів?
Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016