Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування

 1. Що це таке
 2. правові основи
 3. Права і обов'язки платників
 4. Порядок і терміни сплати
 5. Податок з доходів фізичних та база нарахування страхових внесків
 6. тарифи

Засоби ПФР не залежить від стану державного бюджету. Вони формуються за рахунок внесків роботодавців та інших уповноважених на це законодавством осіб.

За рахунок подібних відрахувань і був створений спеціальний бюджет Пенсійного фонду Росії , Який гарантує виплати всім досягли пенсійного віку громадянам належного їм матеріального забезпечення.

Що це таке

Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування - це індивідуальні обов'язкові і оплатне платежі, які формують бюджет ПФР і гарантують кожному працівникові право на отримання пенсії при досягненні відповідного віку.

Внески в рівній мірі, так само як і пенсія відповідають рівню доходу і професійної кваліфікації застрахованої особи.

Індивідуальність страхових внесків обґрунтовується тим, що вони виплачуються працедавцем чи іншою страхувальником щодо кожного офіційно чинного суб'єкта.

Сума внесків розраховується щодо кожного працівника з урахуванням проведених в його користь виплат.

Обов'язковість страхових внесків встановлена ​​чинним законодавством. Вони виступають гарантією при реалізації основних трудових і конституційних прав людини, тому страхувальники виплачують їх у примусовому порядку, а за невиконання даного зобов'язання встановлені санкції.

Обов'язковість внесків гарантує перерозподіл матеріальних засобів між особами, здатними забезпечитися власною працею і тих, які в силу вікових перешкод вже не можуть цього зробити. Страхові внески є основною частиною доходу для бюджету ПФР.

правові основи

Порядок нарахування і тарифи для внесків на обов'язкове пенсійне страхування встановлюються на підставі:

 • Конституція РФ;
 • Трудовий кодекс РФ;
 • Податковий кодекс РФ;
 • Федеральний закон №212 .

Порядок діяльності ПФР регламентується спеціальними постановами уряду. Бюджет ПФ формується щороку на підставі спеціального закону.

Права і обов'язки платників

Страхувальниками по обов'язковому ПС виступають такі суб'єкти:

 • ІП, організації;
 • нотаріуси, адвокати та голови СФГ;
 • фізичні особи.

Платники страхових внесків до ПФР мають право:

 • отримувати за місцем обліку від контролюючих органів інформацію щодо порядку нарахування виплат, тарифів і регламенту перерахування коштів;
 • отримувати письмові відповіді щодо нормативного регулювання взаємовідносин між страховиком, страхувальником і застрахованим;
 • право на повернення (залік) сум надміру нарахованих або сплачених;
 • реалізовувати свої права самостійно або через представника;
 • давати пояснення контролюючим органам щодо порядку нарахування та сплати внесків;
 • брати участь у виїзній перевірці;
 • отримувати копії актів та інших складених в момент перевірки документів;
 • вимагати проведення контролюючими органами виключно законних дій в ході перевірки правильності нарахування страхових внесків і їх виплати;
 • не дотримуватися незаконні акти і не виконувати антизаконні дії, навіть якщо їх ініціатором виступають вищестоящі інстанції;
 • право на оскарження виданих актів та інших документів органами контролю за сплатою страхових внесків;
 • на відшкодування збитків, завданих в результаті протиправної діяльності контролюючих органів;
 • на участь в процесі розгляду уповноваженими органами звітної документації підприємства;
 • при наявності поважних причин право на розстрочку (відстрочку) при виконанні зобов'язань.

Щодо вищевказаних прав, діють зобов'язання:

 • правильно нараховувати та своєчасно сплачувати страхові внески в ПФ;
 • вести облік об'єктів оподаткування;
 • представляти уповноваженим органам документи щодо розрахунку страхових внесків;
 • подавати до органів контролю документи, що підтверджують правильність розрахунку і перерахувань внесків;
 • виконувати законні вимоги вищестоящих органів і уповноважених осіб.

Звітність та інша документація щодо виплати страхових внесків до ПФР повинна зберігатися не менше 6 років ( ст. 28 ФЗ №212).

Порядок і терміни сплати

Загальний порядок сплати страхових внесків до ПФ має свою специфіку. Вона пов'язана з правовим статусом страхувальника.

Вона пов'язана з правовим статусом страхувальника

Схема: сплата внесків.

Порядок №1 встановлено для осіб, які здійснюють виплати на користь третіх осіб (ІП, організації). Він наступний:

 1. Сума страхових внесків до ПФР обчислюється і сплачується окремо від інших зобов'язань.
 2. Протягом усього звітного періоду платники повинні визначати розмір внесків виходячи з величини грошової винагороди, отриманої застрахованою особою з початку до закінчення відповідного календарного періоду без вписання неоподатковуваних виплат.
 3. Платники ведуть облік здійснених виплат і внесків щодо кожної застрахованої особи.
 4. Виплата в ПФ здійснюється за спеціальними розрахунковими документами.
 5. Всі внески проводяться в національній валюті.

Щодо строків внесення виплат існують такі правила:

 • звітність про виплату надається в органи контролю щоквартально;
 • до територіального управління передається звітність на паперовому носії не пізніше 15 числа другого місяця, що слідує за звітним періодом;
 • розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках в електронному вигляді відправляється в відділення ПФР не пізніше 20 числа за аналогічною схемою.

Порядок виплати №2 встановлений для осіб, які одночасно виступають страхувальниками та застрахованими.

Порядок №2Терміни

Розрахунок суми страхових внесків проводиться платниками самостійно з окремою подачею відомостей в кожну позабюджетну організацію. За звітний період гроші повинні бути перераховані не пізніше 31 грудня поточного року. Сплата здійснюється за окремими розрахунковими документами, які направляються в ПФ. Е слі сума виплат з доходу перевищує 300.000 рублів, внески виплачують до 1 квітня. Керівництво ФГ має надати розрахунок по виплатах не пізніше 1 березня поточного року.

При припинення ІП або іншим фізичною особою його діяльності остаточний розрахунок за внесками з ПФР здійснюється не пізніше ніж через 15 днів з моменту реєстрації це факту в спеціальних органах.

Податок з доходів фізичних та база нарахування страхових внесків

Об'єктом оподаткування вважаються всі види матеріальної винагороди, отримані працівником по трудовому або цивільно-правого договору. Це зарплати, премії, грошові заохочення і т.д.

Чи не виступають об'єктами оподаткування:

 • виплати на користь іноземців, осіб без громадянства;
 • виплати, які виступають мінімальними соціальними гарантіями (посібники, дотації, компенсації);
 • не обкладаються внесками добровільні пожертвування;
 • страхові внески не нараховуються на дохід волонтерів, а також іноземних осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату світу з футболу в 2019 році;
 • винагороди, предметом яких виступають об'єкти, отримані у спадок.

Базою для нарахування страхових внесків є сума всіх виплат, які підлягають оподаткуванню. Вона розраховується з початку звітного періоду за кожен місяць окремо.

Платники внесків розраховують виплати по базі відносного кожного працюючого суб'єкта. Граничною сумою бази оподаткування є 711 тис. Рублів.

Страхові внески з наростаючого доходу такого розміру не підлягають стягненню. При розрахунку в натуральній формі при встановленні бази оподаткування враховується вартість виданих товарів виходячи з цін, зазначених сторонами договору.

Такі виплати можливі лише за контрактом, адже трудове законодавство не передбачає натуральну оплату праці ( ст.7-8 ФЗ №212).

тарифи

Тарифи - це відсоток їх, яке застосовується до бази оподаткування.

За загальним правилом платники внесків, при базі оподаткування менше 670 тис. Рублів повинні перераховувати в ПФР 22% від сукупного доходу працівника ( ст.12 ФЗ №212 - загальний тариф в розмірі 26%). Доходів понад цієї суми знаходяться в сфері дії податкових пільг.

Наприклад, сукупний дохід одного працівника за місяць склав 10 тис. Рублів без урахування неоподатковуваних виплат. Це і є база для нарахування внесків. З цієї суми сплачуються страхові внески.

Для ПФР необхідно надати розрахунок за сумою 2200 рублів. Але база оподаткування є наростаючій. Дохід за кожний місяць звітного періоду плюсуется.

Наприклад, на наступний місяць сума оподатковуваних виплат для працівника склала 20 тис. Рублів. Базою в цьому випадку стає сума в 30 тис. Рублів і відсоток виплачується виходячи з неї.

Відсоток оподаткування встановлюється у фіксованому розмірі для наростаючих винагород працівника. Суми, що перевищують 711 тис., Не обкладаються страховими внесками. Правило загальне для всіх позабюджетних організацій.

Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування є основним джерелом поповнення бюджету ПФР. Вони виступають гарантією прав трудящих щодо отримання пенсії.

При розрахунку внесків враховуються всі види матеріальної винагороди, отриманого за трудовим або цивільно-правовим договором, якщо умови останнього не суперечать цьому.

Для доходів, які перевищують 670 тис. Рублів, застосовується 22% ставка. Чи не є базою оподаткування допомоги, дотації і компенсації, які самі по собі виступають мінімальними гарантіями для трудящих.

Відео: Як заповнити відомість сплати страхових внесків

Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016